Onze teams

Van januari 2010 tot en met de zomer van 2012 hebben wij stapje voor stapje ervaring opgebouwd met het organiseren van twee kerstvieringen, een programma van themamiddagen en een Bijbelleesgroep. We hebben geleerd om als gelijkwaardige teamleden samen te werken, elkaar te vertrouwen en ieders persoonlijke inbreng op een ongedwongen manier een plaats te geven in onze bezigheden.

Gebaseerd op deze ervaringen zijn we na de herfst van 2012 begonnen, onze verschillende activiteiten aan aparte teams toe te vertrouwen. Als eerste hebben we het team Bijbelstudie & films gevormd. Onder leiding van de bisschop organiseert dit team elke maand een avondprogramma rond een thema uit de Bijbel. Ook worden soms filmavonden gehouden, waarop we bijzondere films laten zien die stof bieden voor uitwisseling en discussie. Deze activiteiten vindt telkens in een andere kerk plaats en willen overal jongeren stimuleren om samen de Bijbel te lezen en te bespreken.

Elk jaar organiseert het SOJP enkele grote evenementen in het St. Efremklooster, met name een Kerstviering voor alle gelovigen kort voor Kerstmis en rond 9 juni (de sterfdag van Mor Efrem) de internationale St. Ephrem’s Day voor jongeren. De organisatie van de jaarlijks terugkerende evenementen is toevertrouwd aan het team evenementen, dat samenwerkt met tientallen vrijwilligers.

Al vanaf het begin werd voor deze activiteiten een jongerenkoor gevormd, dat nu als Gudo di-dayro d-Mor Afrem een eigen team vormt. Het is verantwoordelijk voor de kerkelijke zang op alle grote SOJP evenementen, maar treedt ook los daarvan op om de schoonheid van de kerkelijke gebeden uit te dragen. Om hoge muzikale kwaliteit te garanderen is het koor toevertrouwd aan de leiding van een professionele dirigent en muziekdocent en de drijvende kracht van enkele ervaren zangeressen en zangers.

Recentelijk zijn drie nieuwe teams aan het SOJP toegevoegd. Om tegemoet te komen aan de wens van vele jongeren om de viering van de sacramenten beter te kunnen verstaan en begrijpen, hebben wij een liturgie & sacramenten team opgericht. Dit team bereidt een mooie diapresentatie van een Nederlandse vertaling van de Qurobo Alohoyo voor, die in de kerken kan worden gebruikt; verder tweetalige uitgaves van de vieringen van de eucharistie, het doopsel, het huwelijk en de begrafenis in de vorm van handzame boekjes voor de gelovigen. Daarnaast werkt het team aan de uitgave van een liedboek met tekst, vertaling en muzieknotatie van een grote aantal liturgische gezangen.

Het team communicatie maakt onze programma’s bekend via social media, stuurt uitnodigingen rond, houdt onze website en Facebookpagina bij, publiceert verslagen en foto’s van onze activiteiten en verzorgt onze maandelijkse nieuwsbrief.

Het team financiën is verantwoordelijk voor budgettering, sponsoring en boekhouding, voor de afwikkeling van fiscale aangelegenheden en voor de opstelling van het jaarlijks financieel verslag.