Doneer aan SOJP

Click here for English

Het SOJP is een ANBI stichting, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw donaties aan het SOJP belastingtechnisch aftrekbaar zijn. Middels deze brief vragen wij u of u ons wilt steunen.

U kunt ons steunen door jaarlijks, maandelijks of eenmalig een bijdrage aan ons over te maken. Zo kunnen wij met een vast budget werken. Het SOJP hecht zeer veel waarde aan transparantie. Daarom krijgt u elk jaar een financieel jaarverslag waarin u precies kunt zien hoe uw geld besteed is.

Door donatie aan stichting Syrisch Orthodox Jongeren Platform ondersteun ik hun projecten.

Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting Syrisch Orthodox Jongeren Platform voor het afschrijven van onderstaand bedrag ten behoeve van de doelstelling van de stichting Syrisch Orthodox Jongeren Platform.

JA, ik doneer:

Bedrag:

Bedrag naar keuze (kies hierboven 'vrij bedrag')

De heerMevrouw

Uw volledige naam

Adres

Postcode en plaats

IBAN-rekeningnummer

Uw e-mailadres

Ik ga akkoord dat het aanvinken van onderstaand vakje gelijk staat aan een elektronische handtekening.