Activiteiten

Het SOJP heeft tot doel het erfgoed van het christelijk geloof in het algemeen en van de Syrisch Orthodoxe traditie in het bijzonder toegankelijk te maken voor jongeren en jongvolwassenen. Dit is natuurlijk een brede opzet, want dit geloof en deze traditie zijn bijzonder rijkgeschakeerd en van toepassing op tal van aspecten van het dagelijks leven.

We onderscheiden daarom de volgende hoofddoelen:

 • onderwijs over de Bijbel, kerkvaders en kerkgeschiedenis;
 • onderwijs over de sacramenten en hun plaats in het christelijk leven;
 • het samen vieren van hoogtepunten van het liturgisch jaar;
 • onderwijs in theorie en praktijk van de Syrisch-orthodoxe kerkmuziek;
 • om een rijk aanbod van activiteiten te kunnen ontwikkelen, hebben wij meerdere teams gevormd die zich onder leiding van ons bestuur op één bepaalde activiteit concentreren:
 1. team Bijbelstudie & films
 2. team vaste jaarlijkse evenementen
 3. team jongerenkoor Gudo di-dayro d-Mor Afrem
 4. team liturgie & sacramenten
 5. team communicatie
 6. team financiën

Terwijl we elk jaar enkele grote evenementen in het St. Efremklooster organiseren, vinden de meeste van onze activiteiten in de afzonderlijke parochies plaats. Dáár immers speelt zich het kerkelijk leven van onze gelovigen af en het is dáár dat wij onze doelgroep aantreffen.