ANBI

Het SOJP is een door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkende stichting, zodat donaties en sponsorgelden fiscaal aftrekbaar zijn. De werkwijze, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de leden van het bestuur en de teams zijn vastgelegd in onze statuten. Aan het eind van elk kalenderjaar publiceert het SOJP een jaarverslag met een financieel rapport over alle binnengekomen giften, de uitgegeven bedragen en de wijze van hun besteding.

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s de onderstaande gegevens op het internet publiceren.

Naam
Stichting Syrisch Orthodox Jongeren Platform

Fiscaal nummer
RSIN & ANBI nummer: 8540 86 973

Contactgegevens
Malangstraat 46
7541 AE Enschede
Email: info@sojp.nl
Website: www.sojp.nl
IBAN: NL26 RABO 0192 002 066

Samenstelling van het dagelijks bestuur
Benjamin Yalcin, voorzitter
Nahrin Malki-Atto, secretaris
George Gecer, penningmeester

Financiële verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag 2018.